Clannad and A Certain Scientific Railgun/とある科学の超電磁砲 Crossovers
Filters
Academy City? No, it's Hikarizaka City by vietanh.luong.35 reviews
Misaka Mikoto rời Thành phố học viện để làm lại cuộc sống với các bạn ở Hikarizaka. Cô đã gặp lại người bạn thời thơ ấu của mình, Furukawa Nagisa, ở đây. Những cuộc phiêu lưu mới lại bắt đầu.
Rated: T - Vietnamese - Adventure - Chapters: 13 - Words: 104,206 - Reviews: 1 - Updated: 10/28/2015 - Published: 12/16/2014
Friendship, Love and Family by vietanh.luong.35
Học kì 2 của Mikoto và Nagisa đã tới! Chuyện gì có thể xảy ra trước khi và sau khi tốt nghiệp trường học?
Rated: T - Vietnamese - Chapters: 3 - Words: 42,513 - Updated: 12/15/2014 - Published: 8/10/2014
Summer Time by vietanh.luong.35
Misaka Mikoto's friends are enjoying summer in Hikarizaka Town
Rated: T - Vietnamese - Chapters: 7 - Words: 80,644 - Updated: 8/7/2014 - Published: 6/29/2014
Old Friends by vietanh.luong.35 reviews
Misaka Mikoto got reunited with Furukawa Nagisa
Rated: T - Vietnamese - Chapters: 9 - Words: 52,220 - Reviews: 1 - Updated: 6/19/2014 - Published: 5/19/2014 - Complete