Inspector Gadget and Detective Conan/Case Closed Crossovers
Filters
Gadget lyckas inte alltid by ErquPheme
Ett resultat från ett fanfictiontävling! Enjoy! Det såg ut som att vara en vanlig dag på sjukhuset. Penny, som tyvärr är inskriven, upptäcker några svartklädda män. Med vapen. Kan Gadget stoppa dem utan Penny? -På grund av s stadgar, MÅSTE jag sätta den på T, men den är VÄLDIGT MILD T!-
Rated: T - Swedish - Humor/Parody - Chapters: 1 - Words: 968 - Published: 10/5/2015 - Gin, Vodka - Complete