Twilight and Little House on the Prairie Crossovers
Filters
Präriedoktorn by romanoew reviews
Dr. Baker måste lämna Walnut Grove, för att ta hand om en sjuk släkting. Medan han är borta kommer det en ny doktor till staden; Carlisle Cullen. Albert & Laura förstår att det är något speciellt med den nya doktorn och de vill veta vad. SM&LIW äger allt.
Rated: K+ - Swedish - Family/Supernatural - Chapters: 4 - Words: 1,991 - Reviews: 7 - Favs: 3 - Updated: 7/30/2009 - Published: 7/27/2009 - Carlisle