Crossovers  Communities  Forums  Books39 Clues
Filters
2.7K | Page 1 2 3 4 11 .. Last Next »

Δύσκολη χρονιά by 39cluesFan reviews
Όλοι οι Κέιχιλ είναι αναγκασμένοι να περάσουν μαζί έναν ολόκληρο χρόνο. Ενώ αρχικά μαλώνουν δημιουργώντας στον Φίσκε πονοκέφαλο, στην συνέχεια θα αλλάξουν γνώμη και θα αρχίσουν να κάνουν περισσότερη παρέα που ίσως καταλήξει κάπου αλλού... Η πρώτη ιστορία των 39 στοιχείων στα Ελληνικά επομένως ας την απολαύσουν όλοι οι Ελληνάρες που έχουν λίγη ποιότητα και δεν διαβάζουν ότι να ναι..
Rated: T - Greek - Humor/Romance - Chapters: 4 - Words: 5,437 - Reviews: 17 - Favs: 1 - Follows: 2 - Updated: 14h ago - Published: 4/27/2013
London by Lovely SOS reviews
Ian Kabra and Amy Cahill's lives have collided. What started as two strangers on a coach class plane ride to London has resulted in Ian and Amy being brought together by more than one mysterious bond. But Amy has duties, and Ian is extremely guarded, making trust a hard thing for them to find in each other. There is more at stake than they ever thought possible... (AU)
Rated: T - English - Adventure/Romance - Chapters: 27 - Words: 66,993 - Reviews: 531 - Favs: 65 - Follows: 94 - Updated: 21h ago - Published: 1/5/2013 - Amy C., Ian K.
The Other Serum by catsrawesome reviews
takes place after the vespers are defeated and nothing is going wrong... yet. DUH DUH DUH! there is a new serum, completely different from the first one. what happens when Amy becomes the first victim? who will be next? what if the people who curse them are not completely evil?
Rated: K+ - English - Humor/Adventure - Chapters: 5 - Words: 3,083 - Reviews: 5 - Follows: 2 - Updated: 7/11 - Published: 7/8
What I'm married? by booksgiveknoledge reviews
Drama happens when you have to marry someone especially when the Cahills are included. First fanfiction please review!
Rated: K+ - English - Drama/Romance - Chapters: 6 - Words: 4,728 - Reviews: 16 - Favs: 5 - Follows: 8 - Updated: 7/10 - Published: 1/9 - Amy C., Dan C., Ian K., Natalie K.
Secrets of the Past by Pabelara reviews
"What just happened?" Amy stammered. "Well, if I'm not mistaken and I believe I'm not we were almost run over by that rude gentleman and his rudimentary method of transportation," Ian replied. "Ok and where would you say we are again? Cause if you've redecorated all I can say is that I liked your garden better before, but since I doubt that's the case…" "I have no idea."
Rated: T - English - Romance/Adventure - Chapters: 17 - Words: 24,035 - Reviews: 52 - Favs: 19 - Follows: 33 - Updated: 7/10 - Published: 9/8/2013 - Amy C., Ian K.
AmIan Verses JAmy, Evamy, and Kuramy by Lindsey7618AwesomeasPercabeth
A two shot on AmIan Verses JAmy, Evamy, and Kuramy. TONS OF AMIAN. Please review if you read and I'm willing to read any story! :) Enjoy. I LOVED writing this!
Rated: T - English - Romance/Hurt/Comfort - Chapters: 1 - Words: 600 - Follows: 2 - Published: 7/9
Big Brother: Cahill Edition by Forever958 reviews
Just another typical Cahill reunion story but this time they're going to a classified location to do... a game show? A summer trapped in a house full of challenges, alliances, betrayals, romances and more. Who will be the winner? Who will crack under the pressure? More so, who will be evicted? You'll find out when you tune into Big Brother: Cahill Edition (or read in our case).
Rated: T - English - Humor/Romance - Chapters: 2 - Words: 3,675 - Reviews: 3 - Follows: 2 - Updated: 7/9 - Published: 7/7
The Spy &The Lawyer by Katrina 'Elaija' Kyparissia reviews
Oh well, since 3 people liked the McIntyre X Irina crack!ship I made,m gonna keep it! In this story, William goes to the hospital to see Irina, who's injured after the Fire that was supposed to kill her. He reflects on the first time she told him she loved him... (4-5 chapters) Please review! :-)
Rated: K+ - English - Hurt/Comfort/Romance - Chapters: 3 - Words: 4,154 - Reviews: 6 - Favs: 1 - Updated: 7/9 - Published: 5/25 - [Irina S., William M.]
The Cahill's World Cup by Layla-Fae reviews
The summer of 2014 was one to remember in the Cahill family. It was defiantly an event that none of them will ever forget. Join as the Cahills come together to watch the World Cup in Ian's vacation home in Columbia. Experience their wins and loses, and all the stuff that's comes along with it.
Rated: T - English - Family/Humor - Chapters: 1 - Words: 5,945 - Reviews: 1 - Favs: 2 - Published: 7/8 - Complete
Fiendish Confessions by Layla-Fae reviews
The Traitor's heart ache, the Winner's regretted win, the Monster's killing throb, the Lover's grope vehemence, the Brother's guilty knowledge, the Murder's inherited execute, and the Leader's sore recompense.
Rated: T - English - Tragedy/Hurt/Comfort - Chapters: 4 - Words: 9,795 - Reviews: 13 - Favs: 3 - Follows: 7 - Updated: 7/8 - Published: 6/3 - Amy C., Dan C.
Falling Fast by Laurentius reviews
Amy and Dan have invited Ian and Natalia over to the mansion to celebrate Christmas! Things start to go wrong when Dan and Natalia start fighting over every little thing, and Amy has a hunch something disastrous is about to happen but she keeps getting distracted by Ian to follow up on it.
Rated: T - English - Romance/Adventure - Chapters: 6 - Words: 4,946 - Reviews: 7 - Favs: 2 - Follows: 2 - Updated: 7/8 - Published: 7/3 - [Amy C., Ian K.] Dan C., Natalie K. - Complete
The 39 Clues Summer Special: A Week in St Petersburg by Katrina 'Elaija' Kyparissia reviews
It's Summer after the Clue Hunt, and Amy with Dan have no idea where to go for Vacation, until Irina phones them and invites them to spend a week with her at St. Petersburg. She also invites the Kabras, Starlings, Holts and Alistair. Well, will the cousins turn out to have fun, or will they kill each other? Maybe Irina should be a bit more thoughtfull before organising reunions...
Rated: K+ - English - Humor/Family - Chapters: 4 - Words: 5,080 - Reviews: 6 - Favs: 2 - Follows: 4 - Updated: 7/8 - Published: 7/4 - Alistair O., Amy C., Dan C., Irina S.
Accidentally In Love by Leah Sora-Parker reviews
DIAN (DANXIAN)! NOT FOR KIDS OR FLAMERS! Ian: I liked Amy until THAT happened. Then it was like the annoying twerp wouldn't get out of my head. Dan: I hated the guy and wasn't big on the romance thing. Now that THAT's happened, it's like he's driving me insane. Amy: Something's happened to Dan. And Ian too. But what?
Rated: T - English - Romance/Drama - Chapters: 8 - Words: 8,120 - Reviews: 33 - Favs: 5 - Follows: 11 - Updated: 7/8 - Published: 5/20/2013 - Dan C., Ian K.
Rise of the Snakes by DorkQueen reviews
Three years after Day of Doom, Ian and Amy are called away from their respective new lives at MI6 and college, and thrust into a devious and intricate game of inter-Cahill family politics where power is the coveted prize and the only rule seems to be self-preservation. DISCONTINUED
Rated: T - English - Adventure/Romance - Chapters: 7 - Words: 13,961 - Reviews: 23 - Favs: 15 - Follows: 22 - Updated: 7/7 - Published: 3/27/2013 - [Amy C., Ian K.]
A Series of One-Shots by JanusKate reviews
Several different one-shots by me. AND send in your requests to have a SPECIFIC one-shot written. :)
Rated: K+ - English - Family/Romance - Chapters: 4 - Words: 1,269 - Reviews: 8 - Favs: 1 - Updated: 7/6 - Published: 6/16 - Amy C., Dan C., Natalie K., Jonah W.
I Love You When the Stars Go Out by JanusKate reviews
Ever if they don't always get along, siblings have a very special love for one anther. But how much more special is that love, when you shared a womb? This is the story of the Starling triplets.
Rated: K+ - English - Family - Chapters: 5 - Words: 1,683 - Reviews: 6 - Follows: 1 - Updated: 7/6 - Published: 6/26
Coffee Cup Depression by Mein Liebling reviews
Ian looked at the world in black and white, but a girl in bright red spilled coffee on him, and he had a hard time letting her go. [Ian/Amy, AU!, for Em]
Rated: K+ - English - Romance - Chapters: 1 - Words: 1,355 - Reviews: 2 - Favs: 1 - Published: 7/6 - Amy C., Ian K. - Complete
How to Attack the Cahills by Lukeskywal reviews
With the death of Damien Vesper the II, Vesper One is forced to bring his father's purpose to effect. See what happens when Damien Vesper gathers his council of six and brings out his plan. DISCLAIMER: I definitely do not own the 39 Clues.
Rated: K - English - Chapters: 15 - Words: 13,958 - Reviews: 9 - Favs: 1 - Follows: 1 - Updated: 7/6 - Published: 5/22 - Ian K., Isabel K., Damien V., Casper W.
What? by ThatWierdGirl reviews
Natalie Kabra is back, but so is Isabelle and Evan. I'm not gonna tell you to much about this, I've been threated not to by Natalie and Ian. But I can tell you that this is not a fairytale, when two people have realised their love for each other they're not gonna live happily ever after. Well someday they might, but if they would do that today this story would be really boring.
Rated: T - English - Romance/Family - Chapters: 16 - Words: 26,744 - Reviews: 11 - Favs: 3 - Follows: 4 - Updated: 7/6 - Published: 2/9 - Amy C., Dan C., Ian K., Natalie K.
Hamilton holt in love? by naruko88558855 reviews
Hamilton go to school and meet a back woods girl and fall in love.but when Eisenhower Holt find out will he spill how he no her.will he tell if she a Cahill of wait branch? Or is she a out cast of the Cahill families?will Eisenhower tell his family a about marbell hinfry and their young life as Friends? Finds out now!I own all my oc.Hamilton/oc
Rated: K - English - Romance/Adventure - Chapters: 4 - Words: 2,538 - Reviews: 2 - Updated: 7/5 - Published: 6/20 - [OC, Hamilton H.] Eisenhower H., Mary-Todd H.
A Different Story by 1bluesapphire reviews
I hated it when they killed off Irina Spasky, she was and still is my favourite character. So I have re-written the last part of the second-to-last chapter of In Too Deep. I'll carry on until the end of Into The Gauntlet. I have also written a story called "Allies in the Oddest Places." Read that one, as well. It's quite good, and I'm proud of it.
Rated: T - English - Drama/Family - Chapters: 16 - Words: 7,536 - Reviews: 29 - Favs: 5 - Follows: 6 - Updated: 7/4 - Published: 12/28/2013
A Very Cahill SingOff by readingisamazing reviews
The Cahills are having their annual reunion when they are informed that they are going to compete in a singing competition! With Nellie and the Wizards as judges! What will happen? Amian, Natan, and a little Hamead. EVAN DOES NOT EXIST!
Rated: T - English - Humor/Romance - Chapters: 7 - Words: 12,824 - Reviews: 114 - Favs: 37 - Follows: 49 - Updated: 7/4 - Published: 7/2/2012 - Amy C., Ian K.
Another Not-So-Sweet Sixteen by SpontaneousSugarRush reviews
Sequel to "Who Says the Sixteenth Birthday Can't Be Sweet?". Natalie's birthday was hard enough. Now, her and Ian's daughters are turning 16, and Isabel STILL finds a way to interfere. Turning 16 is hard for Cahills, especially if no one told you they existed. T for language and kissing.
Rated: T - English - Romance/Drama - Chapters: 28 - Words: 62,906 - Reviews: 325 - Favs: 14 - Follows: 17 - Updated: 7/2 - Published: 7/15/2013 - Amy C., Dan C., Ian K., Natalie K.
Cahill Cacophony by sathena3 reviews
(Originally "A Peek into their Lives After the Cluehunt") Natalie is doing Dan's makeup. Ian calls Amy for help. Alistair is on Easter Island with the Holt twins. Jonah is acting in Shakespeare. Hamilton and his dad are climbing Half-Dome -the flat side. And Sinead got a hold of the serum to heal her brothers. JK! Or maybe not... read on to find out! Amian/Natan
Rated: K+ - English - Humor/Adventure - Chapters: 7 - Words: 6,830 - Reviews: 19 - Favs: 4 - Follows: 7 - Updated: 7/2 - Published: 2/17/2013
I wish my life was normal by live long to prosper reviews
Doesn't really have 39 clues characters in it but it is based off the 39 clues. I'm not sure if i should have different branches in here or not. I could add more people later too. 4 completely different people get stranded on an island. Will they be able to work together or will their differences tear them apart. It could probably be K but it will get T later on.
Rated: T - English - Adventure/Mystery - Chapters: 2 - Words: 705 - Reviews: 1 - Updated: 6/30 - Published: 6/24 - Amy C., Ted S., Ian K.
2.7K | Page 1 2 3 4 11 .. Last Next »