Home Community Anime/Manga Naruto Legend Of Namikaze-Uzumaki Naruto
Legend Of Namikaze-Uzumaki Naruto
Follow .
Focus: Anime/Manga Naruto, Since: 02-09-13
Founder: Vaan Raitora Kumagawa - Stories: 0 - Followers: 0 - id: 105884
Fanfiction dengan tokoh utama Naruto yang mempunyai kemampuan di atas rata-rata dan hampir tidak mempunyai tandingan. Naruto-centric. Naruto x all-good-looking-female-chara.

Community archive is currently empty.