Dự đoán về diễn biến tiếp theo, kết thúc của Conan
Gạt sang một bên những sở thích/ mong muốn của bản thân. Chỉ dựa vào logic của các tình tiết trong truyện và phong cách của Gosho Aoyama để dự đoán diễn biến tiếp theo/ kết thúc của Conan - cố gắng đưa vào những lập luận giải thích của bạn.
New Follow
Forums Dự đoán về diễn biến tiếp theo, kết thúc của Conan
Topic Latest
0Q S E 3--3 컴ゑ주식5일선
dfgiwehfu
dfgiwehfu
2/25/2015
0ペR C B C 1 0--6 C 0 M!
wehiugh
wehiugh
2/11/2015
0チR C B C 1 0--6 C 0 M 토마토게임
gbkwjehfo
gbkwjehfo
2/11/2015
1Kết cục của Akai
Ozbridge
River Vanisher
4/6/2013
1Tổ chức Áo đen
Ozbridge
Kaylee Buttface
9/13/2012
0Kết thúc của Shinichi, Ran và Haibara
Ozbridge
Ozbridge
12/10/2010
0Vài nét về forum
Ozbridge
Ozbridge
12/9/2010
Forum Moderators: Ozbridge
Rules:
  • Forums are not to be used to post stories.
  • All forum posts must be suitable for teens.
  • The owner and moderators of this forum are solely responsible for the content posted within this area.
  • All forum abuse must be reported to the moderators.