Reviews for Arthurovo poslední stopování
MaryHamish chapter 1 . 2/25/2015
Je to super príbeh a hlavne prvý v svojej kategorii v slovenčine /češtine, bolo by super, keby si v ňom pokračovala ;)
Kayla chapter 1 . 2/19/2015
Ani som nevedela, že takýto ship vôbec existuje . Takže už viem aké poviedky si mám hľadať aj v angličtine (ďakujem). S pokračovaním by si ma len potešila