Reviews for Wszystko, co dotyczy mugoli
RainyDayReading chapter 1 . 1/7
Thank you so much for translating this! :D
Liza chapter 1 . 1/6
Matko to jest tak urocze i smutne jednocześnie