Reviews for Promises 3: Uncertainties
Fluff Inc chapter 1 . 11/15/2003
_ tnx so much 4 dedic8ing d fic 2 me... ooh, question BTW... hentaish is a word? i lyk d part of horo/tamao... i dun kno but m very attach 2 horo/tamao l8tly... (must b cos of ragnaking)

X_X what did he see~? hentai... my guess?

-jess-chan
Apple-chan chapter 1 . 11/15/2003
Oh, oh, OH! HALA! Anong nakita ni dearly beloved Lyserg sa pinakamamahal nyang si Jeanne-sama na naisip nya na scoundrel sya...?*starts thinking hentai thoughts*

Underwear? Hm. Masyadong light...

Ang napaka-holy na katawan ni Jeanne? HOLY PAKSHET! ANG SAYA!

At shempre, sa loob-loob ng Lyserg nabuhayan ang dugo nya sa kanyang nakita..._

Hah. Alam ko, alam ko. Wholesome to._ Ok lang. Lagyan mo ng konting innuendos pa, ha? Por me? Sige na. Tenks.

And I'll content myself with writing smut LXJ fics...*grin* may tatlo pang darating after my latest..._

~Apple-chan, self-confessed HENTAI and PORNO writer (only for LXJ)
17 | « Prev Page 1 2