Reviews for Duel
Pixie Musa chapter 1 . 8/30/2005
ey. je verhaal is wel kort. Of misschien maak je een vervolg. mare...het is wel grappig, hoe harry in tranen op de grond gaat zitten, en dan Malfidus hem gaat troosten. Maar je...verhaal is wel...geinig.

groet Pixie Musa
Compulin chapter 1 . 8/30/2005
Dit is mijn 1e verhaal, hopelijk is het goed geworden.