Reviews for Revelations
The Red Dragons Order chapter 1 . 5/12/2002
Dette var trist, på en måte. Veldig bra, om jeg for si det self. Ikke slutt med skrivinga, dette gor bra!
Paladin Steelbreaker chapter 1 . 3/30/2002
Hi to me! This is just a test of he signed/anonymus rewiew