Reviews for Taniec
Star-Miya chapter 1 . 9/18/2008
Aww, bo jak tu nie kochać Ami-chan? Zresztą zawsze wiedziałam, że w tamtym tańcu jakaś chemia była ;)