Reviews for A Second Chance
Youko's Befuddled Fox chapter 7 . 1/27
Any chance for an update? :D
angeleyes1984 chapter 7 . 1/3
Has this been abandoned
ripper34 chapter 7 . 12/24/2014
Good story
DragonFoxx chapter 7 . 12/15/2014
I have fallen in love with your story. I really hope you update this.
Julia Ba chapter 7 . 12/2/2014
That was a lovely story. It's too bad you've abandoned it.
natasha.jones.1654 chapter 7 . 11/28/2014
I have loved reading this I hope you update the story with lots more chapters. Keep up the excellent writing.
Me4Ever999 chapter 7 . 11/27/2014
I would love to know if you plan to continue this fic because it is an absolutely amazing read.
Sailor Pandabear chapter 7 . 11/11/2014
cool
Mag.Tenshi chapter 1 . 3/23/2014
Och... szkoda, że opowiadanie nie miało tak długo aktualizacji. Świetny tekst, podobaj mi się postacie i dokładne wytłumaczenie powodów ich zachowań. Ciekawy pomysł i to z Sevem i Lucjuszem - szkoda, że jeszcze nie doszło do nawiazania głębszych relacji z każdym z nich. Podoba mi się pomysł i wykonanie. Oby wena dopisała w kontynuacji kolejnych rozdziałów.
pzdr. Mag.
p.s. napisałam po polsku jako że to mój ojczysty język i tak mi łatwiej - mam nadzieję, że to niewielki problem. Mag.
oakphoenix chapter 7 . 3/19/2014
When will you UPDATE
Cocoa-potter chapter 7 . 3/8/2014
Oh please do continue. I love with how the story is going so far. Your doing fantastic, do please update soon.
daniii chapter 7 . 3/7/2014
Wow, this was amazing, too bad you havent continued since :( but hey u can always turn back around and begin a fresh. :D please update
hermonine chapter 7 . 2/23/2014
nice story
Lil'Am chapter 7 . 1/3/2014
Hi !
I really liked you're story it's different from the usual 'harry goes in the past' ;)
But as you haven't updated since 2010... Is there any chance that you will continue it one day ? /
mimikopi chapter 7 . 11/28/2013
Great story, hope you decide to continue it :)
391 | Page 1 2 3 4 11 .. Last Next »