Reviews for El Hallazgo
Dania Cullen chapter 12 . 5/24/2010
Genial

wiiiiiiiiii!
Dania Cullen chapter 11 . 5/24/2010
esta genial
Dania Cullen chapter 10 . 5/24/2010
me encanta
Dania Cullen chapter 9 . 5/24/2010
esta genial
Dania Cullen chapter 8 . 5/24/2010
me facina
Dania Cullen chapter 7 . 5/24/2010
jejeje

me encanta
Dania Cullen chapter 6 . 5/24/2010
jejeje

increible
Dania Cullen chapter 5 . 5/24/2010
Fantastco
Dania Cullen chapter 4 . 5/24/2010
jejeje

es lindo
Dania Cullen chapter 3 . 5/24/2010
me encata
Dania Cullen chapter 2 . 5/24/2010
me encatna
Dania Cullen chapter 1 . 5/24/2010
esta padre
GaaIno 4ever chapter 12 . 5/24/2010
me encanta quiero

conty
Alice Lunitha Cullen Bufey chapter 12 . 5/17/2010
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!

qiien vaa a seer la anciianiithaa!

nooop

sera su mamii?

nooo! alo mejor su hermana

aaaaa las preguntas me atormentan!

buaaa

bye cuidate Dios te bendiga!
Rose Caroline Forbes chapter 12 . 5/17/2010
hoolaa hooolaa aaww leendiisisisimoo caapiithuuloo hahahaha cdt tqmm aacthuuaaliizaa prooonthoo pliis bye
83 | « Prev Page 1 .. 2 3 4 5 .. Last Next »