Reviews for Lesson
Arien Halfelven chapter 1 . 8/6/2010
Mrrrruuuś :D

Wyobrażam ich sobie na tych lekcjach, och, jak ja ich sobie wyobrażam... Najeżonego koteczka, grzecznego netoperka, drzemiącego wilka, karaluszka z lakierem do paznokci i inne urocze arrankarzątka... Lekcja prawie-że zginęła wśród tych bujnych osobowości, ale za to jej puenta była nadzwyczaj wyraźma. Oj, jaka ona wyraźna była...

Iii-i-zu-ru...

I jak Izuru. I jak "Inner ears". Kici, kici, Grimmy...

Mraaau!
The Lone Wolf of the Navy chapter 1 . 3/18/2010
Now this story is hilirous (I think I spelled it right?), I can't believe Gin throw his Zanpakutō at Grimmjow (I would too if I was him HAHAHAHA!).