Reviews for O sedmi Smrtijedech
The Czech Shack chapter 1 . 7/24/2011
Haha, děkuju!
Zuzana chapter 1 . 10/16/2010
...a zazvonil zvonec a rozprávky je koniec. Akurát, že po tejto bez riadneho sexu asi nezaspím. Perfektný preklad. Ďakujem