Reviews for Už spíš, princi?
hyunch chapter 1 . 10/22/2017
Ahoj, nemáš někde anglickou verzi? Nemůžu jí nikde najít. :(
Rapidez chapter 1 . 3/23/2011
Uhm ehm, to je tak zvrácené a smutné! (Jen ten název mě strašně rozesmál.)