Reviews for Choice
kratoscoll86 chapter 1 . 4/24/2011
bueno hi ha forces coses que no le e pillat del tot,el meu angles no dona per mes hehe,pero bueno les parts que he pogut entendre estan ben be una traduccio en capitul aquest de la serie.