Reviews for Protector
Guest chapter 1 . 2/27/2013
are you gay?
Aradia la fata chapter 1 . 2/8/2012
So intense! Great job!
Kyuuiya chapter 1 . 11/14/2010
great story

it would be great if it has sequel - or it become story with more chapters :)
FireChildSlytherin5 chapter 1 . 9/13/2010
:P You just had to make it slashy huh? LOL!

Great one-shot.
Dark Angel's Blue Fire chapter 1 . 9/13/2010
I love it purely because this could so easily have been what happened. Well it kinda was, because well its true. Thanks for sharing x
WinterStorrm chapter 1 . 9/13/2010
Lovely!

Wish he then blew her into a thousand pieces!
Beizanten chapter 1 . 9/13/2010
An emotional story. A sequel please. This could turn into a good methur fic with merlin try to survive and Arthur finding him
Loopstagirl chapter 1 . 9/13/2010
Nice, very nice. Captured his emotions quite perfectly!
chupa-Chak chapter 1 . 9/13/2010
Jeśli ktoś nie umie czytać między sowami czy dopowiedzieć sobie tego i owego, to po Twojej interpretacji nie ma już wątpliwości, jakie uczucia targały Merlinem i co z dialogu wycięła cenzura :D

Świetnie to przedstawiłaś! Tak, że aż mam ochotę przetłumaczyć tekścik dla nieanglojęzycznych fanek slashu Merthur :P Mogę?

Mam nadzieję, że skusisz się zeslashować kolejne odcinki...