Reviews for falling or flying
Erika chapter 1 . 2/8/2015
aaw como no mas narusaku? u.u'
Me Late El Lemon chapter 1 . 9/20/2012
Lindo
Chiharu No Natsumi chapter 1 . 1/4/2011
lindo
leonardo chapter 1 . 1/3/2011
estubo bueno, bueno, pero sono mas antinarusaku, que narusaku mismo y si tiene sadosaku y naruhuanero u.u espero un oneshot narusaku feliz! quiero narusaku! nos vemos y feliz año.
shinkusarutobi chapter 1 . 1/3/2011
awww 3 muy lindo :)