Reviews for Et nytt liv
LostSeptember chapter 1 . 8/18/2011
wow, opdater snart da vel!

kan nesten ikke vente!