Reviews for Family: Does It Mean Anything?
aress chapter 19 . 3/6
I know tat thi story is already finished but, I feel you gave out to many 9 and 10. I am realy enjoying this story so far thugh. So don't worry will keep reading.
Caress chapter 16 . 3/5
I found thechapter vary good. Your discriptions of everthing was great.
Guest chapter 27 . 9/8/2015
Write posys etagraph
Tear That Cherry Out chapter 39 . 6/3/2015
random jake being random!
felicitea chapter 2 . 4/1/2015
this is my favourite thing ever. i hope the world immortalizes this. i consider it the most beautiful piece of literature that has ever been written.
felicitea chapter 39 . 4/1/2015
Bago ako matulog, magiiwan muna ako ng isang mensahe para sa inyo!

Joke lang. Wala akong mensahe na may saysay-saysay. Kagaguhan lamang ang sasabihin ko rito. Patayin mo na si Wyatt, ang panget niya! Ang panget ng ugali niya! Napaka yabang niya, at gusto ko talagang apakan ang kanyang mukha! Babarilin ko ang kanyang tutoy. Hahaha, buti na lang hindi ninyo ako maintindihan, diba? Mga puti! Hahaha! Isang wika lamang ang alam ninyo! XD

Hahahah, i-google translate mo to, tignan mo lang kung maiintindihan mo ang "pagsasalin" nila! Hindi naman magaling ang google translate. Malilito ka lang, at narito lamang ako, tumatawa dahil nalilito ka. Patayin mo na si Wyatt. Gago talaga siya, diba? Alam mo? Alam mo? Alam mo?

Sana masaya ka sa pangunang araw ng Abril!
nevergone4ever chapter 15 . 3/22/2015
jennie tittletongue ;]

she likes u jake
nevergone4ever chapter 38 . 3/5/2015
so cold . . . . so painful . . . . so much like hell this place is.

i hate u

jk maybe

eh this is still my fav
Cashmere67 chapter 27 . 5/12/2014
the klu
Cashmere67 chapter 19 . 5/11/2014
you just listed them
Cashmere67 chapter 20 . 5/11/2014
no today is mothers day tomorrow is monday
Cashmere67 chapter 21 . 5/11/2014
please
Cashmere67 chapter 30 . 5/11/2014
rt ifu crey
Cashmere67 chapter 16 . 5/11/2014
6TH QUARTER QUELL!
Cashmere67 chapter 3 . 5/11/2014
i love district one .
139 | Page 1 2 3 4 .. Last Next »