Reviews for Jeho vina
Caira.Memory chapter 1 . 5/8/2013
Naprosto dokonalá povídka. Opravdu, jednoduše skvělá.
Všechny ty situace, do kterých se v průběhu studií dostaly, a ono to nakonec skončilo takto. Sladké.