Reviews for Czekolada
flickerswish chapter 1 . 9/7/2013
Well, I can't read it but I assume like all your works, it's delicious.
DarknessDawn-chan chapter 1 . 9/7/2013
waaa, jak ja rzadko mam okazję poczytać coś Kagakise po polsku...
no mi się podoba, chociaż było krótkie, stanowczo za krótkie i ja chce więcej . : )