Hoemthaar runnorrrr wath walkin through the sthreet when he thaw throng bad

"wowawowawow" he thaid "what a nithe pieth of athh"