D.K.

Không ai thực sự biết điều đó mang ý nghĩa gì, tượng chưng cho điều gì, thuộc về ai và chiến đấu vì ai? Tất cả những gì họ biết, đó là mỗi khi cái tên ấy xuất hiện, hi vọng luôn ở bên, giống như một sự đảm bảo, được bảo vệ, chở che, với chỉ một nguyên tắc duy nhất xuyên suốt tất cả những gì đã, đang và sẽ xảy tới với họ:

Tất cả mọi người đều xứng đáng với một cái kết có hậu cho riêng mình!