Naam:Dutchie

Titel: Gemini

Datum: november 2007

Woorden: 2969

Spoilers: Geen

Disclaimer: Küstenwache is een product van ZDF en Opalmedia.

Hoofdstuk 3 Onverwacht bezoek

Yara zat aan de rand van het bassin, naar de twee kleine bruinvissen te kijken. "Is er vooruitgang?" Vroeg Steven, die naast haar was komen zitten. "Ja, gelukkig wel. Ze hebben al heel wat visjes verorberd vanmorgen," antwoordde ze. "Dat is een goed teken." "Yara?" Riep er iemand. Bij het horen van die stem dook Yara in elkaar. "Ik zorg er wel voor dat hij weggaat," zei Steven kalm. "Bernd? Ga je mee?" Riep hij naar de man die achter de PC zat. Deze knikte en volgde Steven naar de hoofdingang.

Ondertussen was Kai er even tussenuit geknepen. Nadat hij bij de KTU langs was geweest, ging hij even naar het SeaLife Center. Bij de ingang stonden drie mannen hevig te discussiëren. "Ik wil dat je nu vertrekt Mike!" Zei Steven. "Geen denken aan! Niet voordat ik met Yara heb gesproken!" Mike begon nu te schreeuwen. Toen Kai de naam Mike hoorde bleef hij staan. Snel liep hij naar de nooduitgang aan de andere kant van het gebouw. Hij draaide Yara GSM-nummer en wachtte tot ze opnam. "Ben bij de nooduitgang. Doe me even open." Even later ging de nooddeur open. Kai glipte naar binnen. Hij kon zien dat Yara bang was. Hij nam haar in zijn armen. "Wees maar niet bang. Ik ben bij je." Kai haalde zijn GSM weer te voorschijn en draaide Holger's nummer. Plotseling hoorde Kai een luide knal en een ruit sprong kapot. "Kapitein met Kai. Kom zo snel mogelijk met versterking naar het SeaLife Center!" Fluisterde hij en hing meteen weer op. "We moeten ons verstoppen," fluisterde hij tegen Yara.

Holger stond aan de grond genageld. Hij drukte drie toetsen in op de telefoon. "Kapitein Ehlers, Kustwacht. We hebben versterking nodig bij het SeaLife Center in Timmendorfer Strand." Holger gooide de hoorn op de haak. "Wolfgang! Werk aan de winkel!" riep Holger en holde de controlekamer uit.

Ondertussen waren de collega's van Holger bij het SeaLife Center aangekomen. Buiten op de trap lag een man in een plas bloed. De gewonde man keek voorzichtig op en deed zijn duim omhoog. Steven had een schampschot aan zijn arm en bloedde behoorlijk. Hij haalde zijn GSM te voorschijn en wees erop. De agent schreef duidelijk op een groot papier zijn telefoonnummer en liet het Steven zien. Steven draaide het nummer. "De schutter is Mike Saunders. Hij heeft mijn collega gegijzeld. Binnen zijn ook nog twee personen. Yara Petersen en Kai Norge, jullie collega van de kustwacht." Plotseling klonk een schot. Steven kromp ineen. De kogel had hem maar net gemist. Hij bleef stil liggen. Binnen had Mike in de gaten gekregen dat hij Steven niet dood had geschoten. Hij stond te bellen! Toen hij zag dat Steven niet meer bewoog, trok hij Bernd mee, richting het opvang bekken.

Ondertussen stopte het busje van het MEK. Corinna sprong uit de auto en liep op Holger af. "Wat is de situatie?" Vroeg ze. "Yara, Kai en Bernd zijn nog binnen. We weten niet of hij Yara en Kai al ontdekt heeft." Corinna knikte. "Corinna?" Vroeg één van haar medewerkers. "Wat is er Paul?" Vroeg Corinna. "Kai Norge heeft zich net gemeld. Hij zit samen met zijn verloofde verstopt onder het bekken in de onderzoeksruimte." "Zijn ze buiten de gevarenlinie?" Paul knikte. "Kai heeft de deur afgesloten." Corinna knikte weer. "De enige die hij bij zich heeft is Bernd Carlson." "Oké. Het gaat dus om één persoon." Ondertussen was Simone er ook bij komen staan. "Simone. Jij gaat via de nooddeur naar binnen. Kai heeft deze op een kier laten staan." Wolfgang had zich ondertussen bij hen gevoegd. "We hebben net informatie gekregen van de FBI. De Gijzelnemer is Mike Saunders. Hij wordt in Amerika gezocht voor een driedubbele moord," zei Wolfgang. "Oké Wolfgang. Jullie hebben het gehoord," zei ze tegen Paul en Simone. "Aan het werk!"

Corinna was samen met Simone via de nooddeur naar binnen gegaan. Corinna wees naar rechts en Simone ging die richting uit. Corinna ging de tegenovergestelde richting uit. Plotseling hoorde ze gestommel. "Lopen!" Schreeuwde Mike tegen Bernd. "Yara! Waar ben je!" Corinna gluurde over de rand van het bekken waarachter ze zat en zag Mike samen met Bernd. Nu had ze de kans, ze had vrije baan. Ze richtte haar wapen en drukte af. De kogel doorboorde Mike's linkerschouder. Zo snel ze kon rende ze richting Mike en schopte zijn wapen ver van hem vandaan. Ze pakte hem beet en draaide hem hardhandig om. Mike schreeuwde het uit van de pijn. Corinna pakte haar handboeien en deed deze Mike om. "Alles oké," vroeg ze aan Bernd die nu op de grond zat. Deze knikte alleen. Ondertussen was Simone in de onderzoeksruimte gekomen. "Simone? Verdachte opgepakt." Zei Corinna door de headset. "Ok." Zei Simone. Simone klopte op de deur. "MEK!" Riep ze. Kai opende voorzichtig de deur en zag Simone staan. "Dat is een bekend gezicht," zei deze. "Dat jij nog voor de kustwacht werkt!" Zei Simone kortaf en liep weg. Kai haalde zijn schouders op. "Vroegere collega," zei Kai tegen Yara toen hij haar gezicht zag.

Toen Corinna met Mike naar buitenkwam, stormde Holger het SeaLife Center binnen. "Yara? Kai?" Riep hij. Toen hij Yara spotte rende hij naar haar toe en sloot haar meteen in zijn armen. "Alles oké," vroeg hij voorzichtig. Hij voelde Yara knikken tegen zijn schouder. Hij keek Kai aan en zag dat hij ook knikte. Langzaam liet hij haar los en keek haar aan. "Nog proficiat," fluisterde hij en kuste haar voorhoofd. "Dank je pap," fluisterde ze terug en omhelsde hem.

Holger liep samen met Yara en Kai naar buiten. Toen Holger richting Corinna keek zag hij twee bekende personen staan. "Paul. Simone," zei hij toen hij bij hen was komen staan. "Kapitein Ehlers," begroette Paul Kramer hem beleefd. "Jullie kennen elkaar?" Vroeg een verbaasde Corinna. Holger knikte. "Ze hebben allebei op de Albatros gezeten," vertelde hij haar. Corinna knikte. "Heb je vanavond tijd?" Vroeg hij haar. "Ja, hoezo?" "We hebben een klein feestje om 19.00 uur bei Kalle's café. Je kan Zara meebrengen." "Ok. Ik zal er zijn."

Einde.