Chapter 5

ENOS


Kinabukasan may bumisita sa Sapiro upang makausap si Haring Enos tungkol sa nangyari sa mga kriminal.

"Pambihira! Ngayun ko lang makikita si Aeden ang namumuno sa Adamya at si Aurelia ang reyna ng Lireo. Sa unang pagkakataong magkasama ang tatlong pinakamakapangyarihan sa buong Encantadia" wika ni Lik na tanging si Enos lan ang nakakarinig.

"Haring Enos, totoo ba na pinatay ng mga kawal niyo ang mga nakakulong?" tanong ni Reyna Aurelia sa hari

"Oo."

"At bakit naman Enos, nanlaban ba sila o tumakas ?" tanong ni Aeden

"Oo, tumakas sila, pinatakas ko sila pero naabutan sila ng mga kawal kaya pasensya na lamang sa kanila. Pero, swerte ang mga nakatakas ngunit hindi parin nila matatakasan ang kanilang kasalanan.." sa winika ni Enos nagulat ang dalawa.

"Anong ugali iyan Enos? Anong klaseng hari ka? Baguhin mo ang ugali mo na iyan" galit na iwinika ni Aeden , pinakalma siya ng Reyna..

"Eheheheh" tawa ni Lik


Matapos ang usapan, nag-usap sila Enos at Lik

"Mukhang kalalabanin ka nila Enos.."

"Hindi ako aatras, wala silang pakealam kung paano ko pinamumunuan ang Sapiro. Kaharian ko ito!" galit na wika ni Enos "Sandali, bakit ka pa nandito? Saan ka ba nakatira?"

"Nakatira ako sa kweba ng Hathoria kasama ang ibang mga paniki"

"Sa Hathoria? Maayos pa pala ang lugar na iyun, Sandali! nakapagsasalita rin ang mga kasama mong paniki roon?"

"Tanging ako lang, dahil inatasan ako na maging kasama mo habang buhay upang paglingkuran ka kahit ayoko. Sana pumayag ka.."

"Siyempre naman! Maaari na kitang mautusan" wika ni Enos sabay ngiti

"Kung mayrong dugo.."

"Ano? Sige pumapayag na ako.." ikinatuwa ito ni Lik natuwa rin si Enos dahil matutupad niya ang kanyang Mapayapang Encantadia


Isang araw pinulong ng hari ang lahat ng ministro't kawal, lahat ng opisyales..

"Wala ng tumataliwas sa bawat haring namumuno at wala ng krimeng nangyayari dahil iyon sa aking pamumuno. Kaya naman dusto ko maging katulad rin ito ng Lireo at Adamya, kaya naman…ang dusto ko masakop na ntin ang dalawang kaharian tungo sa kapayaan ng buong Encantadia!"

"Pero Haring Enos!" wika ng mga opisyal, ang buong kwarto ay umingay sa sinabi ng hari.

"Sobra na ang ginagawa mo Enos! Hidi ka karapat-dapat maging hari! Simula ng ikaw ay naging hari marami na ang nagbago, binago mo ang ibang opisyal, binago mo ang batas ng Sapiro at ngayon sasakupin mo ang Lireo't Sapiro! Sobra na ito!" galit na wika ni Ministro Meto

"Lik.." tinawag na ni Enos si Lik sa unang pagkakataon sa maraming tao.

"Bakit natatakot ka? Isa kang sakim! Sak…" biglang nawalan ng malay ang ministro

"Ministro Meto!" biglang lumapit ang mga kasamahan niyang ministro sa nawalang-malay na ministro

"Haring Enos, anon ginawa niyo sa kanya?" wika ni Heneral Olivia.

"Ganyan ang mangyayari sa mga nanlalaban, mauubusan ng dugo hanggang mamatay." winika ni Enos sa lahat at tumawa..Takot na takot ang lahat sa hari kaya sumunod na sila sa plano niya. "Una nating sasakupin ang Adamya,dahil kaunti lamang ang kanilang hukbo at hukbong Lirean. ."


Ilang araw ang lumipas. Ang mga kawal ng Lireo sa Adamyan ay sugatan t may ibinalita sa Reyna at sa kanyang anak…


wow,,so long! o

itutuloy~