Ilang taon na ang nakalipas simula nang sumiklab ang kaguluan sa Encantadia. Sa pagtutulungan ngApat

na taga-pangalaga ng Brilyante ay muli nilang naibalik ang katahimikan sa apat na kaharian. Sino ba ang

hindi makakalimot sa magigiting na sang'gre; sina sang'gre Pirena (Apoy), Amihan (Hangin), Alena

(Tubig) at Danaya (Lupa) na siyang napili na taga-pangalaga ng apat na element. Matapos ang digmaan
sa pagitan nila Hagorn, sila ay nagtungo pabalik sa nakaraan upang iligtas si Cassandra sa kamay ng mga

heran at pigilan ang mga masamang adhikain ng ikalimang kaharian sa encantadia, Ang Etheria. Ang

kaharian na ito ay pinamumunuan ng apat na Heran na sila Reyna Avria, Odessa,Andora at Juvila na

siyang napili ng kanilang Diyosa na si Ether. Ito ay kanilang nagapi. Ngunit sa paglipas ng panahon ng

katahimikan sa Encantadia ay muli itong mababasag sa muling pagkabuhay ng mga kanilang mga

kaaway sa pamamagitan ng gintong binhi na may kakayahang magbalik ng buhay mula sa kamatayan.

Sino ang panibagong magliligtas sa apat na lahi? Kakayanin kaya nila ang pwersa ng kasamaan?

Chapter 1

"Sa Mundo Ng Mga Diwata"

Sa kaharian ng Lireo na Matatagpuan sa silangan ng Encantadia ay masayang namumuhay ang mga diwata

sa pamumuno ni

Reyna Danaya ay nanatiling wagas ang katahimikan. Ang anak Ni sang'gre AmihanNa si

Lira ay bumalik SA mundo ng mga tao kasama ang anak niyang si Cassandra at ang asawa nitong si Anthony.

Magkasama si

Amihan at Danaya sa pamamalakad ng kaharian. Nagkaroon si Danaya ng anak kay Aquil, si

Prinsesa Sophia. Sa gawing hilaga naman ng Encantadia namuhay ng mapayapa sina Haring Ybarro at Reyna

Alena

. Namatay man ang panganay na anak nila na si kahlil at si Armea ay muli silang nabiyayaan ng anak,

Si

Prinsesa Elena. Sa kaharian naman ng Hathoria nanatili si ReynaPirena, kasama ang anak niyang si Mira

at ang bago nilang prinsesa na si Althea. Masaya silang namuhay lalo na kapag nagtitipon-tipon sila.

Kalimitan ay sa Adamya sila nagsasaya kasama ang napakabuting si

Imawna Siyang pinuno ng mga

Adamyan.