החלטתי להתחיל את הסיפור מחדש בצורת מבט אחרת וסגנון כתיבה אחר... היה נסיון ולא הצליח :)