I love you
Love me Tony
Let me shine Thor
Protect me Steve
Don't kill me Clint
Don't damage me Natasha
I am a blue monster
My name is Loki Laufeyson
Tony loves me

Tony

I love you loki

Sind kill me thor

Youre great Steve

Ditto clint

Ditto nat