Ruuku
hide bio
PM . Follow . Favorite
Joined 11-25-07, id: 1429484, Profile Updated: 12-10-07
Author has written 2 stories for Gundam Seed, and Final Fantasy XI.

Name: Łukasz

Age: 19

DOB: 4th May 1988

Country: Poland

Hometown: Cieszyn (border with Czech Republic)

"Maszyny powinny pracować; ludzie powinni myśleć."

BTW: Wytłumaczcie mi Polaczki, dlaczego ja, głupi Czech jestem prekursorem języka polskiego w dziale "Gundam Seed"? Nie oglądacie? Nie chce się wam pisać? Dobra, do nikogo nie mam pretensji :)

Sort: Category . Published . Updated . Title . Words . Chapters . Reviews . Status .

Legendy
Był zwyczajnym nastolatkiem do momentu, w którym trafił do świata Vana'diel. Nareszcie ma szansę poznać prawdziwych przyjaciół i zakosztować samodzielnego życia. Nie wie, że na jego życie czyha ktoś niewyobrażalnie potężny...
Final Fantasy XI - Rated: M - Polish - Fantasy/Romance - Chapters: 1 - Words: 3,521 - Published: 5/10/2009
Fuzja reviews
ORB opracowuje nowy rodzaj zasilania. Sojusz Ziemski przechwytuje wynalazek. To prawdziwa próba i lekcja pokory dla młodych pilotów. Czy wyjdą z tego cało? Faza 19: Luke
Gundam Seed - Rated: M - Polish - Drama/Sci-Fi - Chapters: 19 - Words: 63,936 - Reviews: 1 - Updated: 4/18/2009 - Published: 11/28/2007