Nguyen Long
hide bio
PM . Follow . Favorite
Joined 11-10-20, id: 14510149, Profile Updated: 08-13-22
Author has written 2 stories for Detective Conan/Case Closed, and Harry Potter: Hogwarts Mystery.

Xin chào, mình là Long, hoặc nếu bạn nào từ Wattpad sang đây thì sẽ biết mình là KudoN1234. Mình hiện tại đang làm một dụ án Translation về một Fic Conan, "The Little Detective" của tác giả HikariAA.

Sort: Category . Published . Updated . Title . Words . Chapters . Reviews . Status .

The Little Detective ( Bản dịch Tiếng Việt chính thức)
Đây là bản dịch ĐÃ có sự cho phép của tác giả "HikariAA". Truyện xung quanh việc Conan tìm hiểu lời giải về vụ mất tích của Shinichi Kudo và hành trình cậu kết bạn, phá những vụ án bí ẩn và cuộc chiến giữa cậu và Tổ Chức Áo đen. Link gốc: /s/13497727/1/The-Little-Detective
Detective Conan/Case Closed - Rated: T - Vietnamese - Crime/Mystery - Chapters: 115 - Words: 290,979 - Favs: 5 - Follows: 3 - Updated: 7/12/2023 - Published: 8/13/2022
Bí ẩn của Hogwarts reviews
Peter Parker, một cậu học sinh Gryffindor, sẽ bắt đầu cuộc hành trình tìm anh trai mình, phá các lời nguyền từ Những "Căn Hầm bị Nguyền rủa". Dựa trên cốt truyện của tựa game Hogwarts Mystery với một chút thay đổi về bối cảnh.
Harry Potter: Hogwarts Mystery - Rated: T - Vietnamese - Mystery/Fantasy - Chapters: 2 - Words: 4,784 - Reviews: 1 - Updated: 6/16/2023 - Published: 5/27/2023