sweety18hr
PM . Follow . Favorite
Joined 10-04-08, id: 1708030
Author has written 2 stories for A.I., and Annie.
Sort: Category . Published . Updated . Title . Words . Chapters . Reviews . Status .

Od obične tineđerke do rock zvijezde reviews
Ovo je priča o tineđerki Ani koja je ostala rock zvijezda
Annie - Rated: K - Croatian - Fantasy - Chapters: 1 - Words: 1,100 - Reviews: 1 - Published: 10/7/2008
Od obične tineđerke do rock zvijezde 1 Poglavlje
ovo je priča o običnoj tineđerki kojoj je jedan odlazak na net promjenio život. Priča je neistina ali nadam se da će vam se svidjeti stoga komentirajte da vidim da li treba nešto mjenjati naravno priča ima i daljnje nastavke ovo je samo jedno poglavlje.
A.I. - Rated: K - Croatian - Fantasy - Chapters: 1 - Words: 1,109 - Published: 10/7/2008