KH2083
hide bio
PM . Follow . Favorite
Joined 07-22-09, id: 2018079, Profile Updated: 03-31-14
Author has written 30 stories for Sailor Moon, X-Men, Sandman, and Green Lantern.

Now two stories are in the making: "Unfinished Business" and "There's Hole in the Sky"

Another website:

https://www.fictionpress.com/u/944902/KH2083

Sort: Category . Published . Updated . Title . Words . Chapters . Reviews . Status .

There's Hole in the Sky (English translation) reviews
In an accident, the group of mutant from Genosha is transported to the futuristic world. How will they find a way home and at the same time stop the next invasion on our planet?
X-Men - Rated: T - English - Sci-Fi/Adventure - Chapters: 12 - Words: 68,118 - Reviews: 4 - Follows: 1 - Updated: 1/1/2017 - Published: 8/21/2009 - Charles X./Professor X, Erik L./Magneto
There's Hole in the Sky reviews
W wyniku wypadku, Grupa mutantów z Genoshy i Magneto trafiają do futurystycznego świata. W jaki sposób uda im się znaleźć drogę do domu jednocześnie zatrzymując kolejną inwazję na naszą planetę?
X-Men - Rated: T - Polish - Adventure/Sci-Fi - Chapters: 12 - Words: 58,301 - Reviews: 1 - Updated: 1/1/2017 - Published: 7/24/2009 - Erik L./Magneto, Charles X./Professor X
Niedokończone sprawy reviews
W czasie walki z przeciwnikiem przedstawionej w historii "Klejnot Morza", wiele niebezpiecznych istot dostało się do naszej rzeczywistości. Czy czwórka wojowniczek: Haruka, Michiru, Setsuna i Hotaru będą w stanie pokonać wrogów działających na całym świecie?" Historia jest kontynuacją opowieści "Klejnot Morza" i "Triada"
Sailor Moon - Rated: T - Polish - Adventure/Supernatural - Chapters: 9 - Words: 33,106 - Reviews: 1 - Updated: 11/11/2016 - Published: 7/16/2011 - Haruka T./Sailor Uranus, Michiru K./Sailor Neptune
Unfinished Business reviews
During the fight with the enemy that was described in the story "Jewel of the Sea" many dangerous being came to our world. Now the four of sailor soldiers: Haruka, Michiru, Setsuna i Hotaru must defeat them all over the planet. The story is continuation of "The Triad" and "The Jewel of the Sea" fanfiction.
Sailor Moon - Rated: T - English - Adventure/Supernatural - Chapters: 9 - Words: 38,174 - Reviews: 3 - Favs: 4 - Follows: 4 - Updated: 11/11/2016 - Published: 7/16/2011 - Haruka T./Sailor Uranus, Michiru K./Sailor Neptune
Zagubieni
Magneto i Emma Frost organizują wspólną wycieczkę New Mutants i Hellions. Zostaną wystawieni na próbę przez wzajemne towarzystwo i miejsce w którym się znajdą.
X-Men - Rated: T - Polish - Adventure/Supernatural - Chapters: 1 - Words: 2,511 - Published: 11/11/2016
Tajemnice Dzielnicy X
Lucas Bishop zostaje wezwany do morderstwa człowieka w dzielnicy zamieszkałej przez mutantów. Śledztwo doprowadzi go do tajemnicy, która wstrząśnie relacją pomiędzy ludźmi i mutantami.
X-Men - Rated: T - Polish - Crime/Mystery - Chapters: 1 - Words: 2,528 - Published: 11/10/2016
Sculpture Garden reviews
A short story about Jadeite from the times of Silver Millenium. The fanfiction was written after the premier of new series "Sailor Moon Crystal"
Sailor Moon - Rated: K - English - Fantasy - Chapters: 1 - Words: 1,218 - Reviews: 2 - Favs: 2 - Published: 7/25/2014 - Jadeite/Jedite - Complete
Ogród Rzeźb
Krótka historia o Jadeite z czasów Srebrnego Tysiąclecia. Opowiadanie zostało napisane po premierze nowej serii "Sailor Moon Crystal"
Sailor Moon - Rated: K - Polish - Fantasy - Chapters: 1 - Words: 1,097 - Published: 7/25/2014 - Jadeite/Jedite - Complete
The Child of Everlasting Twilight
Megan Gwynn has been attacked during a date in amusement park. She becomes involved in events that will reveal her mysterious origins and connection with the world which exists only in the legends of her country. Other stories in this Elseworld: "Sleepwalker"
X-Men - Rated: T - English - Adventure/Supernatural - Chapters: 13 - Words: 86,424 - Favs: 1 - Updated: 3/16/2014 - Published: 7/3/2010 - Megan G./Pixie, Laura K./X-23, Xian Coy Manh/Karma, Mark S./DJ - Complete
Dziecko Wiecznego Zmierzchu
Megan Gwynn zostaje zaatakowana w czasie randki w wesołym miasteczku. Dziewczyna i jej przyjaciele z drużyny Paragons zostają wciągnięci w wydarzenia, które doprowadzą do ujawnienia szokującej prawdy o jej pochodzeniu i związku ze światem, który jest uznany za istniejący tylko w legendach.
X-Men - Rated: T - Polish - Supernatural/Fantasy - Chapters: 13 - Words: 74,793 - Updated: 3/16/2014 - Published: 2/26/2010 - Megan G./Pixie - Complete
Gra o ciebie reviews
Haruka zrobi wszystko dla Michiru, nawet uda się do samego serca Piekła. Co się stanie gdy będzie musiała zmierzyć się ze swoimi innymi przyjaciółmi i szokującą prawdą o poprzednim życiu, aby pomóc swojej ukochanej?
Sailor Moon - Rated: T - Polish - Supernatural/Drama - Chapters: 12 - Words: 52,928 - Reviews: 2 - Favs: 2 - Follows: 2 - Updated: 12/30/2013 - Published: 2/13/2011 - Haruka T./Sailor Uranus, Michiru K./Sailor Neptune
A Game for you reviews
Haruka would do everything for Michiru, even go to the heart of the Hell itself. What will happend if she must confront her other friends as well as shocking truth about the past live to help her lover? Other stories in this Elseworld: "Flame in the Dark"
Sailor Moon - Rated: T - English - Supernatural/Drama - Chapters: 12 - Words: 61,105 - Reviews: 14 - Favs: 15 - Follows: 11 - Updated: 12/30/2013 - Published: 2/13/2011 - Haruka T./Sailor Uranus, Hotaru T./Sailor Saturn, Michiru K./Sailor Neptune, Setsuna M./Sailor Pluto - Complete
The Tearing reviews
The story about group of people gathered by the King of Dreams to oppose the terrible power threatening all reality.
Crossover - Sandman & Green Lantern - Rated: T - English - Adventure/Supernatural - Chapters: 6 - Words: 44,196 - Reviews: 1 - Follows: 1 - Updated: 5/20/2012 - Published: 7/5/2010 - Dream
Rozdarcie
It is unfinished story about journey of the Dream of the Endless and his team in order to prevent entity called Aweking from reshaping the whole reality. Alan Scott from DC, Jessica Vale from Marvel as well as my own characters are in the story.
Crossover - Sandman & Green Lantern - Rated: T - Polish - Adventure/Fantasy - Chapters: 6 - Words: 35,337 - Updated: 5/20/2012 - Published: 7/24/2009
Podróż reviews
Illyana Rasputin zostaje uprowadzona do świata rządzonego przez Magię i Miecz. Zaczyna swą długą podróż do domu, stając się ofiarą osób, wierzących że jej moc przechodzenia przez świetliste dyski może przynieść zmiany w ich rodzinnej krainie.
X-Men - Rated: T - Polish - Fantasy/Adventure - Chapters: 9 - Words: 58,271 - Reviews: 2 - Updated: 2/22/2012 - Published: 7/24/2009
Journey reviews
Illyana Rasputin has been kidnapped to the realm ruled by Magic and Sword. She starts her long journey home, chased by people who believe that her power of stepping through light disk will change their homeland.
X-Men - Rated: T - English - Adventure/Fantasy - Chapters: 9 - Words: 72,557 - Reviews: 2 - Favs: 2 - Follows: 2 - Updated: 2/22/2012 - Published: 8/10/2009 - Illyana R./Magik
Płomień w ciemności reviews
Rei Hino udaje się z wizytą do miejsca, które pamięta z dzieciństwa. Okazuje się, że oprócz starych znajomych trafia na niebezpieczny sekret, który łączy jej przeszłość z czymś niebezpiecznym i demonicznym.
Sailor Moon - Rated: T - Polish - Supernatural/Horror - Chapters: 6 - Words: 30,674 - Reviews: 1 - Updated: 2/5/2012 - Published: 2/28/2010 - Rei H./Raye/Sailor Mars - Complete
Flame in the dark reviews
Rei Hino pays a visit in a town which she remembers from her childhood. It turnes out that she finds there not only her old friends, but also the secret which connects her past with something dangerous and demonic. Other stories in this Elseworld: "A Game for you"
Sailor Moon - Rated: T - English - Supernatural/Horror - Chapters: 6 - Words: 36,423 - Reviews: 5 - Favs: 1 - Updated: 2/5/2012 - Published: 6/20/2010 - Rei H./Raye/Sailor Mars - Complete
Mutants: Kingdom reviews
The story takes place after Decimation. It's alternate reality.
X-Men - Rated: T - English - Supernatural/Sci-Fi - Chapters: 4 - Words: 20,030 - Reviews: 2 - Updated: 1/18/2012 - Published: 7/10/2010
Mutanci: Królestwo
Wydarzenia po Decymacji dziejące się w alternatywnej rzeczywistości.
X-Men - Rated: T - Polish - Supernatural/Sci-Fi - Chapters: 4 - Words: 16,735 - Updated: 1/18/2012 - Published: 7/10/2010
National Heroes reviews
The adventures of the old government team of mutants - Freedom Force
X-Men - Rated: T - English - Sci-Fi/Adventure - Chapters: 3 - Words: 15,655 - Reviews: 3 - Favs: 1 - Follows: 1 - Updated: 12/1/2011 - Published: 8/21/2010 - Raven D./Mystique
Narodowi Bohaterowie reviews
Opowiadanie o starej rządowej grupie mutantów Freedom Force
X-Men - Rated: T - Polish - Adventure/Supernatural - Chapters: 3 - Words: 12,790 - Reviews: 1 - Updated: 12/1/2011 - Published: 8/21/2010 - Raven D./Mystique
Jewel of the Sea reviews
Haruka finds a strange pendant on the beach and decides to give it as a present to Michiru not knowing the trouble it will cause later.
Sailor Moon - Rated: T - English - Supernatural/Fantasy - Chapters: 4 - Words: 13,520 - Reviews: 7 - Favs: 6 - Follows: 2 - Updated: 7/3/2010 - Published: 8/18/2009 - Haruka T./Sailor Uranus, Michiru K./Sailor Neptune - Complete
Sleepwalker (English Translation) reviews
Jessica Vale meets strange man in her dreams. She recalls her past before becoming a student of Xavier's school and soon will find the true nature of her mutation. Other stories in this Elseworld: "The Child of Everlasting Twilight"
X-Men - Rated: T - English - Drama/Adventure - Chapters: 6 - Words: 45,697 - Reviews: 4 - Favs: 1 - Follows: 1 - Updated: 6/19/2010 - Published: 8/15/2009 - Jessica V./Preview, Hope A./Trance, Sarah V./Network, Benjamin H./Match - Complete
The Triad reviews
Haruka nad Michiru pay a visit in a mountain hotel. Instead of relax, they find there new, powerful enemy and also a new friend.
Sailor Moon - Rated: T - English - Supernatural - Chapters: 4 - Words: 21,954 - Reviews: 5 - Favs: 3 - Follows: 2 - Updated: 11/14/2009 - Published: 9/9/2009 - Haruka T./Sailor Uranus, Michiru K./Sailor Neptune - Complete
Darkness before dusk reviews
Hordes of Dark Kingodm are approaching Queen Serenity's palace and the Silver Millenium is reaching its tragic end. What will be the role of Sailor Uranus and Sailor Neptune in the upcoming battle? Will their sacrifice change history?
Sailor Moon - Rated: T - English - Drama - Chapters: 1 - Words: 2,932 - Reviews: 2 - Favs: 3 - Published: 8/18/2009 - Haruka T./Sailor Uranus, Michiru K./Sailor Neptune - Complete
Sleepwalker
Jessica Vale spotyka tajemniczego mężczyznę w swoich snach. Dziewczyna powraca myślami do swej przeszłości przed przybyciem do szkoły Xaviera, nie wiedząc że wkrótce ujawni się jej prawdziwa mutacja.
X-Men - Rated: T - Polish - Drama/Adventure - Chapters: 6 - Words: 38,616 - Published: 7/24/2009 - Complete
Ciemność przed Zmierzchem
Hordy Królestwa Ciemności zbliżają się do pałacu Królowej Selenity, a Srebrne Millenium dobiega swego tragicznego końca. Jaka będzie rola Sailor Uranus i Sailor Neptune w nadchodzącej wojnie? Czy ich poświęcenie zmieni przyszłość?
Sailor Moon - Rated: T - Polish - Drama - Chapters: 1 - Words: 2,405 - Published: 7/24/2009 - Haruka T./Sailor Uranus, Michiru K./Sailor Neptune - Complete
Klejnot Morza
Haruka znajduje na plaży tajemniczy medalik i postanawia go dać Michiru, nie wiedząc jak wiele kłopotów on przyniesie.
Sailor Moon - Rated: T - Polish - Supernatural/Fantasy - Chapters: 4 - Words: 11,088 - Published: 7/24/2009 - Haruka T./Sailor Uranus, Michiru K./Sailor Neptune - Complete
Triada
Haruka i Michiru składają wizytę w tajemniczym górskim hotelu . Zamiast odpoczynku, znajdują tam nowego, potężnego przeciwnika, ale również nowego sprzymierzeńca.
Sailor Moon - Rated: T - Polish - Supernatural - Chapters: 4 - Words: 19,119 - Favs: 1 - Follows: 1 - Published: 7/24/2009 - Haruka T./Sailor Uranus, Michiru K./Sailor Neptune - Complete