dankocity
hide bio
PM . Follow . Favorite
Joined 09-23-21, id: 15125806, Profile Updated: 10-03-21

Twitter: http://twitter.com/suntimesgroup

Trang chủ: https:///danko-city-thai-nguyen/

Vị trí: Số 1, tổ 3 phường Hàng rong TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Đã: Thành phố Danko là dự án bất động sản năm 2021 giải quyết các vấn đề về nhà ở Thái Nguyên